zespół

 

 

MONIKA WÓJCIK

Monika 2
Psycholog, psychoterapeutka.
Ukończyła pięcioletni kurs psychoterapii - Szkolenie Całościowe Systemowo - Psychodynamiczne w Krakowie. Jej praktyka zawodowa obejmuje udzielanie pomocy psychologicznej, prowadzenie terapii indywidualnej w zakresie takich problemów jak zaburzenia lękowe, depresje, sytuacje kryzysowe, współuzależnienie, przemoc, przemoc seksualna, terapia DDA. Zajmuje się także terapią małżeńską.
Jest członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

 

 

JOANNA SZYMIK-KOZACZKIEWICZ

IMG 20200106 114117 2

Psycholog, psychoterapeutka.
Absolwentka Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Ukończyła Studium Życia w Rodzinie w ramach Diecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin w Gliwicach. Także absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień organizowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia.
W praktyce zawodowej ma doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej w zakresie zaburzeń lękowych, depresyjnych, uzależnień, problemów w relacjach małżeńskich i rodzinnych. Pracuje pod superwizją.
Jest członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

 

 

 

MICHAŁ WÓJCIK

 

Micha Wjcik 2

Psycholog, teolog.
Ukończył studia na kierunku psychologia w specjalności psychologia kliniczna. Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Członek zarządu Katolickiego Stowarzyszenia  -  Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach. Członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.
Praktyka obejmuje: konsultacje psychologiczne, poradnictwo i pomoc psychologiczną w zakresie depresji, zaburzeń lękowych,  zaburzeń osobowości, psychoz, sytuacji kryzysowych; pomoc osobom z syndromem DDA, DDD, współuzależnionym; pomoc w rozróżnieniu doświadczeń psychicznych od duchowych i pseudoduchowych; pomoc w zintegrowaniu rozwoju psychicznego z rozwojem duchowym; pomoc w rozwoju osobistym.
 

  

 

o. RAFAŁ LESZEK KOGUT

Ojciec Rafa 11

Wieloletni, doświadczony kierownik duchowy.

Od lat posługuje modlitwą uzdrowienia i uwolnienia.